Prednosti i mane rada po Scrum-u*

* iz ugla programera   Skram (Scrum) je (sada već dobro poznata) metodologija (tačnije okvir) za agilan razvoj softvera. Bazira se na manifestu za agilan razvoj softvera i propisuje osnovne uloge, predmete (tzv. artefakte) i događaje koje jedan tim treba da koristi u svakodnevnom radu. O Skramu već postoji dosta literature ali ja bih želeo da se […]


DB2 - novi rezultat

Kada Select * ne znači ‘Uzmi sve’

Kada kucamo upit koji počinje sa Select * podrazumevamo da će nam biti prikazane sve kolone neke tabele. I obično smo u pravu. Međutim, postoje situacije kada je pogrešno tako razmišljati. Uzećemo za primer vrlo jednostavan test, na dva različita RDB sistema – MS SQL Server i IBM DB2 for i Series. Prvo ćemo napraviti […]


FILESTREAM tip kolone ili kako skladištiti fajl unutar SQL Servera (2/2)

U prvom delu teksta o FILESTREAM-u, bilo je reči o nekim odlikama ove funkcionalnosti (kažem funkcionalnosti, pošto prevazilazi običan tip podatka) kao i osnovnim podešavanjima sistema za rad sa njim. U ovom delu teksta govorimo o mom omiljenom delu – primeni FILESTREAM tipom, kao i ostalim tipovima kolona, može da se manipuliše kroz T-SQL. Ali, ono […]

Fajl sistem

FILESTREAM Podešavanja u Configuration Manager-u

FILESTREAM tip kolone ili kako skladištiti fajl unutar SQL Servera (1/2) 1

Pre verzije 2008 SQL Servera, bilo je veoma komplikovano smestiti neki fajl u tabelu. Koristio se BLOB tip a maksimalna veličina pojedinačnog fajla je bila 2 GB. Još samo zamislite koliko velika može biti tabela sa hiljadama redova koji sadrže velike fajlove i rezultat je očigledan – katastrofalne performanse. U MS-u su zaključili da bi […]


Linkovani server preko ODBC-a ka IBM DB2 bazi

ODBC (Open DataBase Connectivity) predstavlja interfejs za pristup bazama podataka raznih proizvođača. Pomoću njega, programi mogu da komuniciraju sa raznim bazama podataka, kao i same baze (tačnije RDBMS) među sobom. Dovoljno je da za konkretan sistem postoji ODBC drajver (a za svaki poznatiji sistem postoje ODBC drajveri, od Access-a do Oracle-a) i njegove podatke ćemo […]

Treći korak

Patnja 1

Dragi database engine, Zamolio bih te da mi više ne šalješ poruke kao što su: String or binary data would be truncated   (SQL Server) ili Data truncation error (DB2) Koliko teško može biti da se navede i kolona / ograničenje koje je premašeno? Koja je svrha ovakvih poruka kada imaš 100 ili više kolona? Hvala […]